به صفحه اصلی theoldreader برید و مطابق عکس ها جلو برید

 

خب بعد مشکلی که برخوردم خاموش کردم و رفتم بعدأ که اومدم دیدم همه چی درست شده !

نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


آهای دنیا : تو و تمامی ضمیرهایت دیگر به کارم نمی آئید… من نقطه های جای خالی ام را میخواهم