به صفحه اصلی commafeed برید و با سه حرکت ساده کار را تمام کنید

اونهایی که بک آپ گرفتن هم این دو مرحله را زحمت بکشند ...

نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


آهای دنیا : تو و تمامی ضمیرهایت دیگر به کارم نمی آئید… من نقطه های جای خالی ام را میخواهم