» محمد رضای ما :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» چشمم را گذاشته م به تکرار، فقط او را میبیند ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٠
» هنر را اگر برعشق بفروشید سود کلانی میبرید :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧
» قزبس خانوم ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» خبرت هست که بی تو ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢
» سالی که گذشت، گذشت ؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» بیست و شش سالگی ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» هانی مون ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» زائری بارانی ام، آقا به دادم میرسی ؟ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» داستان مردی که میترسد ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱
» زندگی مشترک آقای محمودی و بانو :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» چ حال سینمای ایران را خوب میکند ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» میم مثل مصطفی مثل محسن، چ مثل ... ! :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» معامله فسق شد آقا ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» آسمانِ بِکرَم، کیفِ کوکَم کوکه ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» مرد قصه از نبرد با شلوغیِ زندگی برمی گردد ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» همیشه همه چیز همان جور نمی ماند ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳
» همیشه همه چیز خوب تمام نمیشود ! :: جمعه ۱۳٩٢/٩/٢٢
» جنوبم من، کوچ کنم به شمالت؟ طهران ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
» خانه عمه خانوم :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳
» پاییز مغزی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥
» شاید قصه گو خوابش ببرد ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» داماد شده ام ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۸
» موقت :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٤
» جای خالی تو :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» حس تابلوی یه کوچه بن بست ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» من مادر هستم ؟ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» سکوت یک قبر :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٩
» پلاک 8 :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» مِش حسین آقا :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٢
» پُر از سکوتم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٩
» گزارشی از یک چند روز معمولی :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٤
» ریشه فرش :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
» عمو مصطفی بی مادر شد ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٥
» چُنان از آتشِ عشقت بسوزم :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢
» مبل خریدن :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۳٠
» اوضاع و احوال آن شب عید فطر :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٦
» برایم آواز بخوان غم ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» قصه عشق ما (4) :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» اسکرین سیور :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» خواب آرام تویی ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/۱۳
» یه افطاری نرفته :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱
» واحه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۸
» نامه ای به مدیر کل خود مچکران استان :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٦
» دیوار لعنتی :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳
» هیچی نیست :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱
» باید ادکلنی باشد با بوی تو :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» دوستت دارم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
» نامه ای به پیرمرد متولد فلان :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٦
» چه خوبه که گذشته ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» مسافر سر خط :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٠
» قول آلبالو ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۸
» قصه عشق ما (3) :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قصه عشق ما (2) :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦
» قصه عشق ما (1) :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/۱۳
» خداحافظ دنیای گودری ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۱
» ّگیر کردم بین بودن و نبودنش :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩
» ته مانده های یک مرد ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» خواب دیده ام که خواب میبینم آمده ای ! MAMA :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» مرا بخوان به نامت ! :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» رفتیم جام جهانی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» حوصله :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸
» من را بگذارید بمیرد بدرک ! :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
» کودکان 88 :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢۳
» من فقط میخوام بخوابم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱
» باغچه دلم ... :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸
» فقط عوضی ها چشم دیدن خودشان را ندارند ... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» من بارانی ام ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳
» از کسی که فقط یک آرزو دارد بترسید ... :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
» آرتیست :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٧
» دکمه یِ نوشتنمان ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥
» مرد باس بالکن داشته باشه، البت آغوشش ... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳
» نامه ای به رئیس کتاب ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۳۱
» آن مرد آمد ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩
» منو ندیدی ؟ :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٧
» حال خونین دلان که گوید باز :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢
» زیادی دل به تو بستم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٩
» فراری مهربان من :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦
» استارت ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦
» داش بهی شاغُل میشود ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» می هِما نم آمد ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» آسمان با روزگارش کج افتاده :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٥
» تبلد بازی :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢
» از پا افتادن :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٧
» مادر هر کاری کند ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤
» نقاشی حوض عاشقی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
» رویای آرزو بازی ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/۱۸
» 13 تون در به در ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٤
» رسم و رسومات عید در حوالی کوچه ما ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٢
» عصر یک جمعه دلگیر ... :: جمعه ۱۳٩٢/۱/٩
» سقوط آسمان :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» درد گوش :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٦
» دشت سرِ سال ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٤
» سالِ لووووووس ! :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳
» ورق پنجم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» در غم از دست دادن ریدر ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» ورق چهارم :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» ورق سوم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» تولد سه بخش دارد ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» رب قرن زنده بودن ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» ورق دوم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» ورق اول :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» نصفه ای بعد از سفر :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» نصفه ای قبل از سفر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» یلاقبا ... ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٧
» برو رو چال تا اوسا بیاد ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٦
» نامه ... :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٤
» صداهای شنیده شده ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱
» حرمت چشم ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» روز عاشقی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» ماجراهای نَه نَه مون ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» دخترها هیس هم نمیگویند ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» سَر به مُهر شد بِشارت به یک شهروند هزاره سومی ! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» خاکستر و برف :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» گام های شیدایی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» رسم و رسومات عقد در حوالی کوچه ما ! :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» بوی سیب :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٩
» بایدها و نبایدها :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢
» و اما عشق ! :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» زندگی خصوصی آقا و خانم چِ ! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» برسم به دست صاحبم ! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» تمدید کارت گواهینامه :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» یک روز از سه روز راه برای شما :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» خنده :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
» از دست این گوشِ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» روز اول توی سرکان ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۸
» فرزندان خمینی آمدند :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٦
» این جای من :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» اوضای حال و احوالم ! :: جمعه ۱۳٩۱/٩/٢٤
» وعده ی دیدار :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» دخترک چادر سیاه بر سر :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» بوسیدن روی ماه :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱
» شش سکانس یادگاری :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۸
» سفرنامه دیداری گرم :: جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
» سفرنامه دیداری 1 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۸
» بالای شهر :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» داستانک قاب عکس :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» تابستان نود و یک :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۱
» خواب های سیاه و سفید :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» مـ ـا د ر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۱
» یک کمک فوری :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» سفرنامه گُلِ آب :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» این شروع ماجراست :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۳
» سفرنامه بهشتِ جهنمی :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» چرا ماهی قرمز ها میمیرن؟ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧
» تبلد :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» مهمانی :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» مهمانی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» انتظر ینتظر انتظار :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» ناحقیقت :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» امتحان :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» بـ ـودن یـ ـا نـ ـبـ ـودن ! :: جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸
» مکن ای صبح طلوع :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥
» قافله سالار ..... :: جمعه ۱۳٩٠/٩/٤
» باورت میشود؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» دوراه نه بیشتر ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/٢٦
» سفــــــــــر :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۱٥
» انتظارمن :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» زنٍ مرد یا مردٍ زن ؟ 2 ? :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٩
» زنٍ مرد یا مردٍ زن ؟ ! ? :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» کشت مارا... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» این روزها... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٥
» نبند ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٤
» تماشا... :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» حالم ! :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱
» نفرت دارم … :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٠
» آغاز :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٩


آهای دنیا : تو و تمامی ضمیرهایت دیگر به کارم نمی آئید… من نقطه های جای خالی ام را میخواهم